Športna dvorana Brežice

Lokacija
Naslov:
Černelčeva cesta 10, 8250 Brežice
Površina objekta:
6.460 m²

Športna dvorana Brežice

 

Športna dvorana temelji na kar najbolj optimalni izrabi objekta za programe športa, hkrati je tudi osrednjidružbeni center kraja, zanimiv za javni program, saj ponuja veliko možnosti za izvedbo različnih vsebin (športnih, kulturnih in drugih). Locirana je na dostopnem mestu za obiskovalce.

Dvorana obsega tekmovalne prostore, vse prostore za pouk športne vzgoje OŠ Brežice, prostore potrebne za klubsko delo, upravne prostore dvorane, prostor za prvo pomoč, potrebne energetske prostore, prostore za ozvočenje in razsvetljavo ter vse ostale spremljajoče prostore, ki so potrebni za športno dvorano. Na južni strani dvorana razpolaga s fiksnimi in premičnimi tribunami s skupno 942 sedeži.

1. Nadstropje
Fiksne in pomične tribune s skupno 942 sedeži. Upravni prostori Zavoda za šport Brežice  s klubskimi prostori in prostori za podporne vsebine – pisarne, shramba, večnamenska sejna soba, čajna kuhinja.  Avla v prvem nadstropju je spremenjena in prilagojena za namen postavitve likovne galerije in možnost koriščenja avle za ples, aerobiko in jogo.

2. Nadstropje
Nad fiksnimi tribunami se nahajajo prostori, ki so namenjeni za napovedovalce, novinarje in snemalce s posebnim VIP prostorom.

Kletni prostori
V kletnih prostorih se nahajata sodobno elektronsko strelišče za zračno orožje dimenzij 10,20 x 14,70 m2, z desetimi strelnimi mesti, s pripadajočimi prostori in tribuno za gledalce (do 40 sedežev) ter 4 stezno kegljišče (2x dvojna steza) s pripadajočimi prostori in tribuno za gledalce (do 50 sedežev) v skupni tlorisni površini 586,30 m2.

Podzemna garaža
Poleg tega se v kletnih prostorih nahaja podzemna garaža z 41 parkirnimi mesti, ki jih imajo možnost najeti tudi lokalni prebivalci.

Zunanja ureditev
Glavni zunanji dostop do dvorane za obiskovalce (gledalce) je iz Černelčeve ulice na zahodni strani objekta.  Na lokaciji dostopa do dvorane je tudi interventni dovoz in odvoz za reševalno vozilo.

Dovoz in izvoz v parkirno hišo, servisni dovoz in odvoz za zaposlene je iz Černelčeve ulice, na severovzhodni strani športne dvorane, kjer je dovoz v parkirno hišo in v pritličju pomožni in servisni vhod v dvorano. Na platoju, na vzhodni strani dvorane, je 16 parkirnih prostorov.

Hišni red – Športna dvorana Brežice (pdf)
Splošni pogoji dela – Športna dvorana Brežice (pdf)
Prepovedani predmeti (pdf)