Sodelovanje z vrtci

Zavod za šport Brežice skrbi za izvajanja projekta spoznavanje različnih športnih zvrsti za predšolske otroke – Vrtec Mavrica Brežice in Vrtec Globoko, v sodelovanju z Atletskim klubom Brežice, Telovadnim društvom Sokol Brežice, Nogometnim klubom Brežice 1919, Rokometnim klubom Brežice in Košarkarskim klubom Brežice.