ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA

SODELUJOČE ŠOLE NA OBČINSKIH PRVENSTVIH:

Športna vzgoja otrok in mladih, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa ne glede na njegovo pojavno obliko, ima poleg sklopa pozitivnih učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega in zorečega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen. Opredelimo jo lahko kot vzgojo za zdravo življenje, zavzemanje za »fair play«, strpnost, spoštovanje posameznika in vzgojo za večjo kakovost življenja v dobi odraslosti in starosti.

Šolska športna tekmovanja in prireditve so pomemben in nepogrešljiv del šolske športne vzgoje; so nadgradnja dela pri rednem pouku in so namenjena šolski mladini ne glede na znanja in sposobnosti. S šolskimi športnimi tekmovanji pripomoremo k skladnemu razvoju odraščajočega in zorečega mladostnika in ga vzgajamo za zdravo ter ustvarjalno življenje.

Pri šolskih športnih tekmovanjih in prireditvah ni v ospredju le dosežek. Pri tem je predvsem pomembno druženje in spoznavanje vrstnikov iz drugih šol ter spoznavanje novih okolij. Na vsaki šoli naj tekmovanje postane športni dogodek v katerem naj bodo učenci akterji tega dogodka ne le kot tekmovalci, pač pa tudi kot organizatorji, sodniki, novinarji, fotografi, trenerji in seveda navijači. Želimo, da bi ob tem mladi v športu uživali, pa najsi bodo zmagovalci ali poraženci.

Na občinskem nivoju organiziramo občinska prvenstva v vseh športnih panogah, na katera se v skladu z občinskim pravilnikom, prijavijo vsaj tri ekipe iz najmanj dveh šol. Na nivoju PC Posavje organiziramo področna tekmovanja, na katere se prijavijo najmanj tri šole. V ekipnih športih imajo pravico nastopa prvo in drugouvrščena ekipa iz občinskega tekmovanja.