KONTAKT

ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE

Černelčeva cesta 10
8250 Brežice

DIREKTOR
Ferdo Pinterič
Elektronski naslov: ferdo.pinteric@zsport-brezice.si
Telefon: 08 20 55 850

TAJNIŠTVO
Elektronski naslov: tajnistvo@zsport-brezice.si
Telefon: 08 20 55 858

VODJA ŠPORTNIH PROGRAMOV IN PODROČNEGA CENTRA POSAVJE
Jaka Lenart
Elektronski naslov: jaka.lenart@zsport-brezice.si
Telefon: 041 781 207

REZERVACIJE
Elektronski naslov: rezervacije@zsport-brezice.si
Telefon: 08 20 55 855

RECEPCIJA ŠPORTNA DVORANA BREŽICE
Elektronski naslov: dvorana@zsport-brezice.si
Telefon: 08 20 55 853

NOGOMETNI STADION BREŽICE
Elektronski naslov: nogometni-stadion@zsport-brezice.si
Telefon: 07 49 90 330