O NAS

ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE
Černelčeva cesta 10
8250 Brežice
Davčna št.: 69394121
Matična št.: 5948525000

SVET ZAVODA ZA ŠPORT BREŽICE
(mandatno obdobje 2023 – 2026)
Ivan Kostevc (predstavnik ustanovitelja) – predsednik
Robert Budič (predst. ustanovitelja) – namestnik predsednika
Lovro Humek (predst. zainteresirane javnosti)
Andrej Gerjevič (predst. ustanovitelja)
Stane Ostrelič (predst. KS Dobova)
Kristjan Simončič (predst. ustanovitelja)
Dražen Vegel (predst. delavcev Zavoda za šport Brežice)

Ustanovitev ZAVODA ZA ŠPORT BREŽICE

Zavod za šport Brežice je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brežice na 20. seji dne 20. 6. 1996 in 22. seji dne 5. 9. 1996. Občinski svet Občine Brežice je na 13. redni seji dne 6. 2. 2012 sprejel Odlok o preoblikovanju javnega zavoda Zavod za šport Brežice. S tem odlokom Občina Brežice ureja delovanje javnega zavoda Zavod za šport Brežice (v nadaljnjem besedilu: zavod), njegov status ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda. Vsebina Odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Brežice (Uradni list RS, št. 53/96) je dostopna na tej povezavi.

Od ustanovitve do danes je odlok dopolnjen in spremenjen kakor sledi:

O NAS

 

 

ORGANIGRAM

O NAS