Naučimo se plavati

V letošnjem šolskem letu je vzpostavljena nova spletna aplikacija Šport mladih, katere del je tudi program Naučimo se plavati. Preko spletne aplikacije se bo poročalo o izvedbi 10 urnih plavalnih tečajev, preverjanj znanja plavanja in 15 urnih plavalnih tečajev ter po novem tudi o izvajanju 20 urnih plavalnih tečajev. Dostop do aplikacije bo preko povezave na spletni strani www.sportmladih.net, direkten dostop pa je omogočen na povezavi app2.sport.si. Za spletno aplikacijo Šport mladih je potrebno pridobiti novo uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo pridobite z izpolnitvijo obrazca, ki je dostopen na spletni strani www.sportmladih.net. Za dodatne informacije glede pridobitve uporabniškega imenain gesla ter uporabe nove aplikacije se obrnite na e-pošto: jernej.peterlin@sport.si.

V lanskem šolskem letu smo uvedli novosti v programu Naučimo se plavati. Postavili smo enoten sistem poučevanja in nagrajevanja učenja plavanja v Republiki Sloveniji. V ta namen smo združili vsebine in nagrade konjičkov in delfinov ter programu dodali še dodatne naloge iz samo reševanja ter za najuspešnejše postavili dodatne naloge za morskega psa. Celotno vsebino smo združili v knjižico. Za opravljene naloge pri ocenjevanju znanja plavanja dobijo učenci diplome, ki pa so zasnovane malce drugače in sicer na način da je diploma enotna za vse stopnje, učenci pa prejmejo nalepke za osvojeno znanje, ki jih nato nalepijo na diplomo in tako aktivno sledijo svojemu napredku v plavalnem znanju. Vsa gradiva so brezplačna. Naročite jih preko koordinatorjev na vašem področnem centru, kjer jih tudi prevzamete. Gradiva prejmejo le šole, ki imajo podatke o izvedenih vsebinah NSP v spletni aplikaciji. Najpomembnejša vsebinska novost je ta, da za osvojitev delfinov ni več časovnih norm (več v tabeli št. 1.). Kriteriji, ki so zapisani v okviru kurikuluma, ostajajo nespremenjeni. V okviru posodobitve programa smo pripravili tudi učno gradivo za pomoč pri poučevanju in lažjem razumevanju sprememb v okviru programa, tako v obliki priročnika in video gradiva. Knjižice in diplome boste šole lahko prevzele na področnih centrih od začetka septembra dalje.