Spremembe omejitev pri izvajanju športnih programov

Spremembe omejitev pri izvajanju športnih programov

Vlada RS je na svoji 57. redni seji 11. februarja 2021 sprejela Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Odlok začne veljati 13. februarja 2021, uporabljati se začne 15. februarja 2021.

 

Vir. OKS

Z odlokom se od 15. 2. 2021 zamejuje izvajanje športne dejavnosti zaradi razglašene epidemije COVID-19 in se treningi dovolijo:

  • vrhunskim športnikom (olimpijski, mednarodni in svetovni razred),
  • športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc,
  • poklicnim športnikom, ki so starejši od 15 let in so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za športPrav tako je registriranim športnikom iz 32. člena ZŠpo-1 dovoljena brezkontaktna športna vadba, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset športnikov ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje.

 Dovoljena je brezkontaktna športno rekreativna dejavnost, ki se izvaja individualno oziroma v skupini do deset vadečih ob neprekinjenem vzdrževanju vsaj 2 metra medosebne razdalje.

Kot pojasnjujejo na MIZŠ odlok dovoljuje proces športne vadbe udeležencem vseh programov iz 1. odstavka 6. člena Zakona o športu, pri čemer je za programe iz 1., 2., 3., 7., 8. in 9. točke potrebno upoštevati omejitev iz 5. odstavka 2. člena Odloka, za programe iz 4., 5. in 6. točke pa je potrebno upoštevati omejitve iz 2., 3. in 4. odstavka 2. člena ter 1., 2. in 3. odstavka 3. člena Odloka. Seveda so tudi ostala določila Odloka zavezujoča.

Športnikom v starostnih kategorijah kadeti in mladinci, registriranim v skladu z členom ZŠpo-1, ki so člani reprezentanc je športno vadbo dovoljeno izvajati na varnem prizorišču, v varnih vadbenih skupinah, v katerih so športniki in strokovni delavci v športu fizično izolirani zaradi izvajanja procesa športne vadbe (v nadaljnjem besedilu: mehurček). Mehurček zajema prostore, v katerih poteka proces športne vadbe.

V kolektivnih športnih panogah (hokej na ledu, košarka, nogomet, odbojka, rokomet, vaterpolo in mali nogomet) se dovoli izvajanje tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju nacionalnega (1. slovenska liga, 2. slovenska liga in 1. mladinska slovenska liga), regionalnega (na primer alpska hokejska liga) mednarodnega (npr. Liga narodov) oziroma evropskega tekmovanja (na primer ABA liga), to pomeni sodelovanje športnih klubov iz 1. slovenske lige v nacionalnih, regionalnih, evropskih in mednarodnih ligah.

Prav tako je v kolektivnih športih dovoljeno izvajanje vseh velikih športnih tekmovanj iz 74. člena Zakona o športu.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje državnih članskih prvenstev, državnih mladinskih prvenstev, evropskih pokalov in velikih mednarodnih športnih prireditev, ki so opredeljene v 74. členu Zakona o športu.  V naslednjih mesecih je predvidena organizacija nekaj evropskih in svetovnih pokalov in svetovnih prvenstev v zimskih športnih panogah (biatlon, smučarski skoki, deskanje na snegu, sankanje, alpsko smučanje), kjer tekmovanja na mednarodni ravni potekajo normalno.

Za športnike, ki jim je v skladu s tem odlokom dovoljeno tekmovati je dovoljen tudi proces športne vadbe.

Skladno z pojasnilom MIZŠ se športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj dovoljenih v kolektivnih športih in individualnih športnih panogah, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi teh tekmovanj, ter strokovni delavci v športu, ki vodijo programe športne vadbe, morajo enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (test PCR).

Testiranje na virus ni obvezno za posameznike, ki:

  • imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, MODERNA najmanj 14 dni in AstraZeneca najmanj 21 dni,
  • imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šest mesecev, ali
  • imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.
  • za izvajanje procesa športne vadbe – treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi in šolske telovadnice.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena. Organizator športnega tekmovanja mora zagotoviti, da so v športnem objektu ali na površinah za šport v naravi le osebe, ki so nujno potrebne za izvedbo tekmovanja.

Za nadzor nad izvedbo športnih tekmovanj mora pristojna nacionalna panožna športna zveza imenovati odgovorne osebe in njihove kontaktne podatke posredovati ministrstvu, pristojnemu za šport na gp.mizs@gov.si.

Upoštevati je potrebno navodila ministrstva, pristojnega za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jih morajo upoštevati tako športniki kot tudi strokovni delavci v športu.

PREDSTAVITEV NA TEMO ODPIRANJA ŠPORTA – TEKMOVALNI ŠPORT

PREDSTAVITEV NA TEMO ODPIRANJA ŠPORTA – ŠPORT ZA VSE