Šolska športna tekmovanja: Športni izziv – razpisi

Šolska športna tekmovanja: Športni izziv – razpisi

Otroci se počasi vračajo v tirnice šolskega pouka, ki smo jih vajeni in si jih vsi skupaj želimo. Žal pa trenutno še ni možnosti, da bi lahko začeli z izvedbo priljubljenih Šolskih športnih tekmovanj na ustaljen način z neposrednimi dvoboji in tekmovanji in tako je tudi že jasno, da na žalost tekmovanj, ki se odvijajo v dvoranah v letošnjem šolskem letu ne bomo mogli izvesti.

DOSTOP DO APLIKACIJE

Namen športnih izzivov je promocija športa in tekmovalni del ni nikakor ni v ospredju. Skozi izziv si želimo, da se vaši učenci spoznajo z določenimi elementi košarkarske igre, jih skozi zabaven način dodatno motivirate in jim popestrite ure športne vzgoje. Starost in spol pri udeležbi nista pomembna, pomembna je le dobra volja in veselje do športnega gibanja ter izzivov, ki nam jih šport ponuja.

Rezultati področnih tekmovanj:

Seznam tekmovanj preko aplikacije Športni izziv: