ZŠB gostil strokovni posvet koordinatorjev programa ŠOM

Zavod za šport Brežice je včeraj prvič gostil uvodni strokovni posvet področnih in panožnih koordinatorjev programa Športa otrok in mladine. V prostorih zavoda se je zbralo 40 koordinatorjev, ki so pripravili načrt za izvedbo šolskih športnih tekmovanj ter programov Mali sonček, Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in Hura, prosti čas v prihajajočem šolskem letu.
Zavod za šport Brežice kot nosilec Področnega centra Posavje že vrsto let skrbi za izvedbo področnih šolskih športnih tekmovanj v naši regiji, ki obsega pet občin (Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica).
V preteklem šolskem letu je Zavod za šport Brežice organiziral rekordnih 30 področnih tekmovanj, na katerih je nastopilo 1822 učencev in učenk iz vseh 23 osnovnih šol v regiji Posavje.
Zavod za šport bdi tudi nad izvedbo programov Mali sonček (vključenih vseh 21 vrtec), Zlati sonček (18 šol) in Krpan (18 šol). V program Naučimo se plavati je bilo vključenih 20 izobraževalnih ustanov, plavalna pismenost v 6. razredu osnovne šole je 96,4%.
Zavod je organiziral tudi devet občinskih tekmovanj, pri čemer je potrebno izpostaviti šolski občinski kros, katerega se je udeležilo 343 učencev.